Trappa med stomme i 10mm stål, glasräcke och 100mm steg