Träslag

Allt trä vi använder till våra trappor är av absolut högsta kvalitet och ugnstorkas ner till 8-10% fuktighetsgrad. Detta kontrolleras kontinuerligt genom hela tillverkningen. All furu levereras från sågverk i Sverige och Finland medan de hårdare träslagen kommer från länder som alla står för ett miljövänligt skogsbruk.

Träslagen kan fås antingen som helstav eller det något billigare kortstav. Hållfastheten skiljer inte mellan helstav och kortstav. Det är en smaksak och endast ett estetiskt val. Kortstav kan beskrivas som parkett där stavarna är skarvade medan helstav är genomgående längre stavar.

Hårdhetsgrader

Furu 490
Mahogny 500
Pitchpine 520
Körsbär 570
Lönn 590
Björk 610
Ask 650
Ek 650
Bok 680
Merbau 800
Jatoba 1000

Ask
Ask
Mahogny betsat
Mahogny betsat
Bjoek
Bjök
Bok
Bok
Ek
Ek
Furu
Furu
Jatoba
Jatoba
Koersbaer
Körsbär
Loenn
Lönn
Mahogny
Mahogny
Merbau
Merbau
Pitchpine
Pitchpine