Hur man mäter

Hur man mäter

Golv till tak
mätes lodrätt. Användes för att beräkna frihöjden.

Golv till golv
mätes lodrätt. Kontrollera att golvet är vågrätt.

Öppningmått
mätes som längd * bredd

Gäller för alla trappor!

Bild: galleri/1582107480_hojde-21.jpg

Raka trappor

A-mått mätes vågrätt.
För trappor med räcke ska D-måttet vara minst fyra cm. mindre än bredden på öppningen i taket.

Bild: galleri/rak-hmal.jpg

L-trappor

Alla mått är utvändiga och vågräta.
För trappor med räcke bör trappan vara minst fyra cm. smalare än bredden på öppningen i taket.

Hoegersvaengd med svaeng i botten.
Högersvängd med sväng i botten.
Hoegersvaengd med svaeng paa mitten
Högersvängd med sväng på mitten
Hoegersvaengd med vilplan
Högersvängd med vilplan
Hoegersvaengd med svaeng i topp
Högersvängd med sväng i topp

U-trappor

Alla mått är utvändiga och vågräta.

Hoegersvaengd U-trappa
Högersvängd U-trappa
Hoegersvaengd U-trappa med viloplan.
Högersvängd U-trappa med viloplan.